ประชาสัมพันธ์ (INFORMATION)

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกระกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง:

3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Phone:

โทร.038-442200 Fax 038-442299

Hours:

Monday - Friday: 8.30am - 16.30pm
Saturday - Sunday: Best not to ask.

โรงพยาบาลบ้านบึง 3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-442200 Fax 038-442299