ประชาสัมพันธ์ (INFORMATION)

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง:

3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Phone:

โทร.038-442200 Fax 038-442299

Hours:

Monday - Friday: 8.30am - 16.30pm
Saturday - Sunday: Best not to ask.