ประชาสัมพันธ์ (INFORMATION)

เครื่องมือแพทย์

HRMS

Functional & Area 2562

เอกสารทบทวน CQI

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

มาตรฐานการตรวจประเมิน 5 ส.

DHDC2

งานสุขศึกษา

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

QOF

โปรแกรมตัวชี้วัด*

แจ้งซ่อม (คปสอ)

รายการอาหาร

ห้องประชุม

การจัดการข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มงานอบรม

BanBungCOP

แบบฟอร์มปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

ประเมินผลปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 2562

ประเมินผลทายาทผู้บริหาร

แนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้าน

แผนงานปีงบประมาณ 2561

การติดตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

สำรวจการดำเนินงานของผลงานวิชาการ

สรุปผลการอบรม 10วันต่อคนต่อปี ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด background Desktop

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกระกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประผู้ชนะ ซื้อยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง:

3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Phone:

โทร.038-442200 Fax 038-442299

Hours:

Monday - Friday: 8.30am - 16.30pm
Saturday - Sunday: Best not to ask.

โรงพยาบาลบ้านบึง 3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-442200 Fax 038-442299