ประชาสัมพันธ์ (INFORMATION)

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง:

3 ซ.19 ถ.บ้านบึง - ชลบุรี 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

Phone:

โทร.038-442200 Fax 038-442299

Hours:

Monday - Friday: 8.30am - 16.30pm
Saturday - Sunday: Best not to ask.
ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ รายละเอียดที่ ต้องการติดต่อ

ข้อตกลง ** ติดต่อข้อมูลข่าวสาร แนะนำ ติชม หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ
ขอความกรุณาใช้คำสุภาพ และงดการโฆษณาขายของ ทาง จนท.
จะงดการติดต่อหากตรวจพบข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ ขอบคุณครับ **